SELVA - page 5

6 7
Calo Carratalà acosta a la Sala Lametro de l’estació de Colón de Metrovalencia la seua visió sobre
l’Amazones, fruit d’un viatge realitzat entre abril i maig de 2007, de cap a cap de l’Amazonia peruana.¶
Els quadres d’esta mostra són els primers que sorgixen després de l’experiència en la selva del
pintor valencià, nascut a Torrent. Carratalà s’enfronta a un món inestable, perillós i envoltant, més
primitiu si és possible, i que es presenta en Lametro amb el nom de Selves.¶ Carratalà arreplega
esta col·lecció en olis de gran format i grandària mitjana i una àmplia selecció d’estudis preliminars i
esbossos de xicotet format, als quals acompanyen de quatre dibuixos que tanquen la mostra. Selves
posa punt i seguit a la primera part de la programació de Lametro per a l’any 2008.¶ Després de
Carratalà, Carolina Maestro i Paco López seran els encarregats d’oferir als usuaris de la xarxa de
Metrovalencia dos noves exposicions que convertiran, una vegada més, una de les estacions més
emblemàtiques i concorregudes de la nostra xarxa, en un referent cultural per a València i la seua
Àrea Metropolitana.¶ Finalment, voldria agrair a l’artista la seua aposta per
presentar Selves a València en l’estació de Colón i destacar el suport i la
col·laboració que els usuaris mostren cap este tipus d’iniciatives culturals.
Marisa Gracia Giménez
Directora gerent de FGV
Calo Carratala acerca a la Sala Lametro de la estación de Colón de Metrovalencia
su visión sobre el Amazonas, fruto de un viaje realizado entre abril y mayo de 2007,
a lo largo y ancho de la Amazonia peruana.¶ Los cuadros de esta muestra son los
primeros que surgen tras la experiencia en la selva del pintor valenciano, nacido
en Torrent. Carratalá se enfrenta a un mundo inestable, peligroso y envolvente,
más primitivo si cabe, y que se presenta en Lametro bajo el nombre de “Selvas”.
¶ Carratalá recoge esta colección en oleos de gran formato y tamaño medio y
una amplia selección de estudios preliminares y bocetos de pequeño formato, a
los que acompañan cuatro dibujos que cierran la muestra. “Selvas” pone punto y
seguido a la primera parte de la programación de Lametro para este año 2008.¶
Tras Carratalá, Carolina Maestro y Paco López serán los encargados de ofrecer a los
usuarios de la red de Metrovalencia dos nuevas exposiciones que convertirán, una
vez más, una de las estaciones más emblemáticas y concurridas de nuestra red,
en un referente cultural para Valencia y su área metropolitana.¶ Por último, quisiera
agradecer al artista su apuesta por presentar “Selvas” en Valencia
en la estación de Colón y destacar el apoyo y respaldo que los
usuarios muestran hacia este tipo de iniciativas culturales.
Marisa Gracia Giménez
Directora-gerente de FGV
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook